Go to Top

Historie

Hedelunds historie i korte træk

I 1880 udsendte højskoleforstander N. C. Nielsen, V. Brønderslev Højskole, en invitation til alle kommunens borgere, fordi han havde fået idéen til at anlægge en plantage i Brønderslev.
Planen blev dog stillet i bero, da sognerådet ikke støttede sagen.

I 1882 købte han dog sammen med P. Mejlsted og J. C. Pedersen gården “Øster Hedegaard” og udstykkede den. 5 tdl. blev stykket fra til plantage.
Anlæggelsen kunne begynde.

Skovrider Videbæk fra Birkelse tegnede det første anlæg og skovfoged Ole Jakobsen, Pajhede, havde tilsyn med udførelsen. Der blev givet et tilskud fra Hedeselskabet på kr. 200,-.
Plantagen blev omdannet til “Aktieselskabet Hedelund” og siden blev det udvidet med 3 tdl.
I 1903 blev der opført en danseestrade.

“30 Al. i diameter i 16 kant af høvlet bindingsværk beklædt med høvlet og pløjet brædder og fyrretræsgulv med sokkel”.

Det er den bygning vi i dag kender som Den Runde Pavillon.
I 1906 opførte man “En træbygning i 2 etager til restaurationslokaler. I stuen et stort værelse, et kabinet og buffet. Trappeopgang til en spisesal i tagetagen og et værelse samt udgang til frontspi til altan. I kjælderen er køkken, spisekammer, vinkjælder, “elevator” til lokalerne i stuen og 1. sal….”
Indtil 2. verdenskrig havde de gode Brønderslev borgere mange festlige stunder i disse skønne omgivelser. Her blev der festet, danset, leget og gået søndagsture i stiveste puds.

En af de første restauratører var O. W. Nielsen, hvis køkken var kendt over hele Jylland. Der var levende musik, moderne belysning, som kastede glans over de dansende par. 1/4-flaske portvin kostede 225 øre og 3 ekstra smørrebrød-snitter kun 1 kr. Da tyskerne i april 1940 kom til byen, indtog de også Hedelund, og efter krigen så det hele ganske forfærdeligt ud: Pigtrådsafspærringer, panserskjul, løbegrave og en nedbrændt restaurationsbygning var det sørgelige syn, der mødte borgerne. I 1946 vedtog byrådet enstemmigt at overtage anlægget og forpligtede sig til at opføre en ny og tidsvarende pavillon – altså et spisested. Tyskerne havde ellers opfordret til at det skulle ske, men en del fandt, at det var bedre at vente til tyskerne var ude af landet. I 1954

blev den nye restaurationsbygning opført og inviet under stor festivitas. Da byrådet ikke ønskede at drive både Hotel Phønix og Restaurant Hedelund, ansatte man Børge Christoffersen som forpagter. Han bød velkommen til åbningen og præsenterede lokaliteterne. Mellerups Orkester leverede musikken og dansen gik lystigt.

Anlægget blev også taget i øjesyn og de mange forbedninger havde kostet byen ca. 350.000 kr.
Gennem de sidste 60 år har Restaurant Hedelund været drevet af forskellige dygtige restauratører, der hver især har sat deres præg på stedet, maden og gæsterne.

Alle har ønsket at give gæsterne en dejlig oplevelse af en afslappet stemning og nydelse.
Siden 1/4-1999 har dette også været vores ambition.

Mette og Thorbjørn